Spyling og Rørinspeksjon

Har du tette avløp, blokkering eller trenger vedlikeholdsspyling så kan vi hjelpe deg.

Direktenummer til døgnbemannet spylebil er: 91 90 20 20

Spyle- og rørinnspeksjonsavdelingen

Bk-Anlegg AS utfører spyling av alt innen tette avløp, har du en blokkering, eller ønsker en vedlikeholsspyling kan vi levere

dette. Bk-Anlegg AS har bygget opp en Mercedes Vito spylebil. Bilen er utstyrt med spyleslanger med muligheter for å spyle alt fra 20 mm opp til 250 mm røropplegg. Bilen er satt opp med det siste innen rørinspeksjonsutstyr, dersom det er mistanke om problemer med rørene lønner det seg å utføre en rørinnspeksjon. Da fører vi et kamera inn i røret og filmer eventuelle problemer og lager rapport på det vi finner. Vi er 3 personer med godkjenning fra RIN (rørinspeksjon Norge) som har lang erfaring fra bransjen. I spylebilen har vi også trasésøkeutstyr. Det sitter en søkesonde i alle kameraene, pluss at vi har 200 mtr søkesnor. Dersom det er spørsmål om hvor rørene ligger kan vi hjelpe deg med å lokalisere disse.

Hjemmeside opprettet av